"Véleményem a következő : a fizikai területet meghatározó törvény pontosan a bűnbeesés idején lépett életbe . . . Emlékeznünk kell - lehet nehéz megértenünk -, hogy e kozmikus katasztrófát megelőzően nem volt halál és romlás. Úgy tűnik, hogy a 'test' természete, és így az, amit 'anyagnak' nevezünk gyökeresen megváltozott"

Wolfgang Smith

"A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett."

Zsoltárok 118,22


"Vocatus atque non vocatus, Deus aderit"
(Hívva vagy hívatlanul, Isten jelen van)

"Az emberiség történetének minden egyes periódusa speciálisan egy 'kozmikus pillanatnak' felel meg, és maga a világ, vagy az, amit a szó hétköznapi értelmében "természetnek" neveznek, vagy még pontosabban fogalmazva a földi környezet állapota és az emberiség állapota között - amelynek létminőségét nyilvánvalóan meghatározza a környezet - szükségképpen állandó kölcsönviszonynak kell lennie . . . mivel a jelen periódus meglehetősen jellegzetes feltételei adtak lehetőséget létezéséhez, a tudomány nagyon is képtelen felfogni egyéb, a jelenlegitől különböző állapotokat, és még puszta beismerésére is képtelen annak, hogy bármi ilyen létezhet; így az a szem-pont, amely a modern tudományt meghatározza, idővel olyan "akadályokat" emel elé, amelyeket e tudomány képtelen ledönteni"

René Guenon


"Ha a természettudományok csupán önmgauk kedvéért való művelésén túl más célokat nem tűznek ki, munkájuk eredménye 'egy felfordított Babylon lesz, mely nem a menny, hanem a föld felé épül'."

Comenius, a Royal Society-hez írott levelében


Nicholas Barnaud (Delphinas)
LAMBSPRING KÖNYVE
(Fordítás: A. E. Waite/Veltro)

Michael Maier
FINOM PÉLDÁZAT AZ ALKÍMIÁRÓL
- avagy a Főnix Keresése

(Fordítás: A. E. Waite/Veltro)

Giordano Bruno
A HŐSI HEVÜLETEKRŐL
- Részletek
(Fordítás: Paulo Eugene Memmo, L. Williams / Veltro)

Kate Robinson
EMLÉKEZÉS GIULIO CAMILLO-RA

VADÁSZAT AZ EGYSZARVÚRA

AZ ÚRNŐ ÉS AZ EGYSZARVÚ
- AZ ÖT ÉRZÉK

René Guénon
AZ ISZLÁM KARDJA
(Fordítás: Németh Norbert)

 

Veltro 

"A szerelemnek, amiről annyit fecsegnek a regényekben, a költészetben és a magazinokban, a felebaráti szeretetnek, az egyházak ökumenikus szeretetének, az emberiség szeretetének, mindennek semmi köze sincs a "szerelem nélküli szerelemhez" (A-Mor, Halál-Nélküliség), ami kemény fegyelem, rideg, mint a jég, metsző, akár a kard, és ami arra irányul, hogy meghaladja az emberi létfeltételeket és elérje a Halhatatlanok Királyságát, Ultima Thule-t."


"Az ember nagy csoda, Aszklépiosz, tiszteletre és imádatra méltó teremtmény, mert ebben az isteni Természetben úgy mozog, mintha maga is Isten lenne. Ismeri a szellemlények rendjét, és tudatában lévén velük azonos eredetének, megveti természetének emberi oldalát, hogy kizárólag az Isteni elemhez ragaszkodhassék."

Hermész beszéde Aszklépioszhoz, III. rész

 

"... és tudatosítsd, de magas hőfokon: ez a valóság. Csak ez és csak ennyi a létezés. Csak ez van, nincs semmilyen mögöttes, előttes, nincs semmilyen jelentés ezen túl, de úgy, hogy még a kétségbeesés kapaszkodóját, a nihilt vagy az egzisztencialista "undort" is elveszik gyermekjátékokra álló kezeidből
- ez a valóság beteg szíve, gyomra és belei, e belek labirintusával vázolható világunk."


Otto Rahn
LUCIFER UDVARTARTÁSA
- Részletek
(Fordítás: Christopher Jones/Veltro)


Miguel Serrano
Hermann Hesse és C. G. Jung Hermetikus Köre
Két Barátság Feljegyzései
C. G. JUNG
- Részletek
(Fordítás: Frank MacShane/Veltro)


Miguel Serrano
NOS: A FELTÁMADÁS KÖNYVE
- Részletek
(Fordítás: Veltro)


Veltro
SZÁRNYAS FEJVADÁSZ -
AVAGY A DEMIURGOSZ LETASZÍTÁSA
ÉS A FELFORGATÁS FELFORGATÁSA

Gnosztikus reflexiók egy sci-firől


Bakos József
AZ ÉJSZAKA LÉPCSŐI