Lamsprinck-nek hívnak, nemes családból születtem, és
joggal s dicsőséggel viselem e címert .

Filozófiát olvastam, és alaposan megértettem,
Mesterem legmélyebb tanítását hallgattam.
ISTEN, kegyelméből, bőkezűen adott
Értelemmel bíró szellemet nekem.
Eképpen e Könyv Szerzője lettem,
És megfigyeléseimet benne rendben kifejtettem,
Hogy egyaránt megérthesse Gazdag és Szegény.
Bizonyosan nem akad a földön hozzá hasonló,
Sajátomról (dicsőség ISTENNEK) sem feledkezvén meg.
Felruháztak ugyanis az igaz fundámentum s valóság ismeretével;
Őrizd hát meg csendben e könyvet,
És ne sajnáld gyakorta tanulmányozni.
Eképpen kaphatjátok s tanulhatjátok meg az igazságot,
És jó célokra használd ISTEN eme hatalmas ajándékát.
Ó Atya ISTEN, ki mindenben te vagy a kezdet s a vég,
Kérünk téged Urunk, JÉZUS Krisztus okán,
Minthogy megvilágítod elménket és gondolatainkat,
Mikoron téged magasztalunk és ünneplünk szüntelen,
És valósítsd meg e könyvben foglaltakat akaratod szerint,
Hasonlóképp, vezess mindent jó utakra,
És tarts meg minket is hatalmas könyörületed által.
Megcselekszi ezt szent Felséged, hatalmas kegyelméért.
Isten segedelmével megmutatom neked e Művészetet,
És nem fogom elrejteni, vagy elleplezni az igazságot előled.
Miután engem jól megértesz,
Hamarosan megszabadulsz a hibák kötelékétől.
Mert csak egy szubsztancia van,
Miben minden más rejtve fekszik;
Ne csüggedj hát.
Főzés, idő, és türelem az, amire szükséged van;
Ha élvezni kívánod a drága jutalmat,
Örömmel kell áldoznod mind időd, mind munkád.
Finom főzésnek kell alávetned a magvakat és a fémeket,
Nap mint nap, számos héten át;
Így ebben a hitvány dologban
Fel fogod fedezni, és tökélyre fejleszted a Filozófia egész munkáját,
Ami a legtöbb ember számára lehetetlennek tűnik,
Bár kényelmes és egyszerű feladat.
Ha megmutatnánk ezt a kívülállóknak,
A férfiak, nők és gyermekek kinevetnének minket.
Légy hát szerény és titoktartó,
Így megmaradsz békében és biztonságban.
Emlékezz kötelességedre Felebarátod és Istened iránt,
Aki e Művészetet feltárja, de el is rejtheti.
Zárjuk most hát a Bevezetést,
Elkezdvén bemutatni a Művet magát,
Őszintén és egyszerűen előadva azt ábrák segítségével,
Köszönetünket fejezzük ki minden lény Teremtője iránt.
Itt következik hát az Első Ábra.« Előző